IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT UŻYTKOWNIKÓW RENAULT ESPACE I AVANTIME

- zlot.renaultespace.pl

REGULAMIN ZLOTU

1. Zlot odbywa się w dniach 08-10 czerwca 2018 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Kasia" w Sielpi . 
2. Zlot Forum i Klubu renaultespace.pl jest imprezą motoryzacyjną o charakterze integracyjnym. 
Ma na celu integrację użytkowników i miłośników samochodów marki Renault Espace i Avantime bez względu na wiek, stan cywilny, status społeczny itd. 
3. Uczestnikiem Zlotu jest osoba będąca właścicielem lub miłośnikiem samochodów Renault Espace lub Avantime oraz osoba która uiściła opłatę (składkę) za uczestnictwo w Zlocie ustaloną przez organizatorów i otrzymała stosowny identyfikator. 
4. Przez określenie "organizatorzy Zlotu Renault" należy rozumieć osoby, które na zasadach non-profit i całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy - wyłączając ich jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki. 
5. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie ośrodka, oraz w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów. 
6. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Wszelkie kradzieże i zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu oraz Zarządcy Ośrodka.
7. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny. 
8. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy. 
9. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie oraz wszelkie pozostałe należy zgłaszać do organizatorów - w razie wątpliwości - decyduje regulamin ośrodka. 
10. Opłacenie składki oraz wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

REZERWACJE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 20.05.2018. Wpłata na zlot w ciagu 14 dni od dnia rejestracji. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji pobytu.
W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie do dnia 30.05.2018 zwracane będą TYLKO I WYŁĄCZNIE koszty noclegu. Kwota składki zlotowej pozostaje w puli organizacyjnej.